Kundansvarig s ljare till Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet är en av de främsta aktörerna inom people analytics och har en unik databas med nyckeltal inom arbetsvillkor från svenska arbetsmarknaden och olika branscher. Sedan 1996 har företaget genom vetenskapliga mätmetoder, samlat in, kartlagt och rapporterat HR ekonomisk data till …