Interim

First Reserve erbjuder interim management. Via oss kan du hyra in en interimchef som CFO, ekonomichef, HR-chef, vd, controller eller inköpschef.

Hel- eller deltidslösningar på kortare eller längre sikt, beroende på vad du behöver. Vi har en uppbyggd kandidatbank av personer vi känner väl utifrån deras kompetens, erfarenhet och personlighet. Vi vet vilka typer av uppdrag som passar dem bäst utifrån deras tidigare erfarenheter och drivkrafter.

Interim Management

När du behöver hyra en interim chef kan vi hjälpa dig med en, HR-chef, VD, Ekonomichef, Controller, Inköpschef eller CFO för kortare eller längre uppdrag.

Vi har flera konsulter som kan gå in som interim chef eller specialist inom HR, lön, ekonomi, administration, inköp eller logistik.

Vill du hellre rekrytera en chef kan det kännas tryggt att veta att vi har erfarenhet av chefsrekrytering sedan 2003.

Interim och rekrytering

Inom Interim Management har vi erfarna rekryteringskonsulter som förstår vikten av att hitta rätt chef eller specialist för just ditt företag. Vi har metoderna för att uppnå högsta möjliga kvalitet och slutresultat i våra chefsrekryteringar och interimslösningar.

Utifrån kravprofil och företagsanalys, kan vi ge dig råd om vad vi tror blir en bra chefsrekrytering eller interimslösning för er. Det är stor skillnad på om det är ett förändringsprojekt som ska drivas, eller om det handlar om att förvalta och förfina en väl fungerande  verksamhet.

Vill du hellre rekrytera en chef kan det kännas tryggt att veta att vi har erfarenhet av chefsrekrytering sedan 2003.

Interimprocessen

Vi har lång erfarenhet av alla typer av chefsrekryteringar inom våra specialistområden: ekonomi, HR, lön, administration, inköp och logistik. 

De flesta företag har från tid till annan ett tillfälligt behov av kvalificerad kompetens, då kan ofta interim management vara lösningen. Det kan handla om att man behöver en interimskonsult tillfälligt för en chefsposition, en specialisttroll eller i förändringsledning. 

Fördelen med att anlita en interimskonsult är att konsulten är erfaren och van att snabbt sätta sig in i nya organisationer och roller. För att ge konsulten bästa förutsättningar att leverera det du behöver är det bra om du som kund formulerat uppdraget så tydligt som möjligt, vad som ska uppnås och under vilka förutsättningar.

Processen från ett behov till genomfört uppdrag

Kravprofil

Det första steget efter att du tagit kontakt med oss på First Reserve  är att en konsultchef tillsammans med dig tar fram en kravprofil för uppdraget. Kravprofilen används för att hitta och välja ut de interimskonsulter som passar för uppdraget.

Search

Vi söker i våra nätverk och databaser efter lämpliga interimskonsulter. Vi kontaktar aktuella profiler och stämmer av matchning, intresse och tillgänglighet.

Presentation

När vi hittat en eller ett par passande interimskonsulter för uppdraget presenterar vi dem för dig. Du väljer ut den eller de som du vill träffa för intervju.

Bakgrundskontroll

Vi genomför referenstagning och bakgrundskontroll av den eller de konsulter du valt att gå vidare med.

Uppdraget startar

Uppdraget startar med utvald konsult. Under uppdraget håller konsultchefen kontakt med både dig och interimskonsulten för att säkerställa att samarbetet fungerar bra för alla parter.

Uppföljning

När uppdraget avslutats följer vi upp resultatet med både er som kund och interimskonsulten.

Exempel på roller vi tillsätter inom interim management: CFO, COO, Ekonomichef, Redovisningschef, Koncernredovisningschef, Marknadschef, HR-chef, Inköpschef, Lönechef.

Kontakta oss idag om du har behov av våra tjänster inom interim management. Vi har ett stort och väl bearbetat nätverk av erfarna konsulter och ofta kan vi hjälpa dig att ha en interim konsult på plats inom ett par dagar eller veckor beroende på uppdragets art.

Skicka förfrågan