Om oss

Måndagslycka är när rätt person arbetar på rätt plats

Vår vision

Vår vision är att skapa mer måndagslycka för våra kunder såväl som våra och deras medarbetare. Med måndagslycka menar vi den känsla som skapas när rätt person är på rätt plats, alla dagar i veckan, en känsla av utveckling, positivism, utmaning och tillväxt. Genom såväl rekrytering, bemanning som interimslösningar hjälper vi personer att hitta till rätt arbetsplats och därigenom skapar vi måndagslycka. Vi har hjälpt våra kunder och kandidater med det här många, många gånger och vi nöjer oss inte med mindre än så. 

Livsstilsanställning

Ett modernt sätt att arbeta.

Vi är helt övertygade om att vi människor presterar bättre när vi mår bra och att privatliv och arbetsliv är en helhet som går ihop. Detta kallar vi livsstilsanställning. Anställningen ska fungera med livsstilen. Livsstilsanställning är ett helt förhållningssätt. Det innebär möjlighet att anpassa arbetet efter livet och livet efter arbetet. Det handlar inte bara om antalet arbetade timmar eller var man arbetar rent fysiskt. Det handlar om något ännu viktigare – att se till arbetets innehåll. Att det blir utfört med kvalitet och omsorg och på ett hållbart sätt för alla inblandade parter. Det är ett långsiktigt, hållbart arbetssätt som vi kommer se mer och mer av i framtiden. Många av våra konsulter väljer att vara konsulter just av denna anledningen. Det passar deras livsstil samtidigt som det matchar många företags behov av medarbetare som kan och vill arbeta på olika sätt.

En optimal balans

Det är viktigt för oss på First Reserve att vara i framkant när det gäller att använda den senaste tekniken för att nå kvalitet i arbetet att hitta rätt kompeten och rätt personprofil. Tekniken tar hand om tidsödande och ofta enformiga arbetsuppgifter som tidigare inte var möjliga att utföra. Därtill tror vi på det mänskliga mötet och kraften i att vi är just individer och människor. Vi strävar konstant efter att nå den optimala balansen mellan teknik och människa i våra arbetsprocesser.

Våra medarbetare

Eva Persson, VD, First Reserve

Eva Persson

VD

0707 89 93 28

Hannah Cheadle

Rekryterare/Konsultchef

Hannah är Partner i First Reserve och har arbetat inom HR och rekrytering i över 5 år. Hannah har en bakgrund som ekonom och hennes specialistområden är inom ekonomi, HR och logistik. Hannah har arbetat med Executive Search och har erfarenhet av både specialistrekrytering samt högre chefsbefattningar. Hannahs huvudkompetens är att identifiera, söka upp och hitta rätt personer. Hannah är utbildad civilekonom och certifierad i tester och på fritiden har hon ett stort aktieintresse.

0707 95 60 21

Ebba Trollsten

Researcher

Ebba har lång erfarenhet av rekrytering och bemanning. Hon arbetar som First Reserves reseacher och hjälper våra rekryterare att hitta rätt person till rätt uppdrag.
Med sin utbildning inom digital marknadsföring och många års branscherfarenhet bidrar Ebba också i arbetet med såväl hemsida och synlighet på Google. 

0702 79 05 11

Jeanette Ängehult

Ekonomiansvarig

Jeanette är vår ekonom sedan 2013 och har en lång erfarenhet inom redovisning och personaladministration. Hon har studerat fördjupad redovisning på FEI och är utbildad personaladministratör. Jeanette är även utbildad yogalärare och Ayurvedisk terapeut.

0708 25 44 87

Gunilla Lenander

Head of Sales

Gunilla, Head of Sales, med över 25 års erfarenhet inom försäljning B2B. Gunilla har en passion för att bygga långsiktiga kundrelationer och förstår vikten av att förstå kundernas behov och önskemål.

Med gedigen erfarenhet av försäljning av liv- och tjänstepensionsförsäkringar har Gunilla en djup förståelse för branschen och dess specifika krav. Hon har arbetat både som säljare/rådgivare och som försäljningschef, och hennes omfattande erfarenhet av hela försäljningsprocessen gör henne till en expert. Gunilla har även arbetat som försäkrings-förmedlare i 15 år, under de senaste 10 åren som anställd och hon har ständigt utvecklat sin försäljningskompetens.


0702 79 83 21