Bemanning

Våra engagerade och erfarna experter löser era bemanningsbehov både på lång och kort sikt.

Från några timmar i veckan till uppdrag som löper på heltid i många månader. First Reserves bemanningstjänster och konsultlösningar ger dig förutsättningar för att verksamheten ska fungera och fortsätta utvecklas även när oväntade saker händer. Vi täpper till vakanser och luckor på tjänstemannanivå inom HR, lön, ekonomi, administration, inköp, logistik, marknad och försäljning.

Bemanning

First Reserves tjänster inom bemanning och uthyrning av konsulter ger dig förutsättningar för att din verksamhet ska fungera både på kort och lång sikt. Vi bemannar för längre och kortare uppdrag med konsulter på tjänstemannanivå inom HR, lön, ekonomi, administration, inköp, logistik, marknad och försäljning. Självklart är vi ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal.

Konsulter att behålla

Våra konsulter är tillgängliga både för korta och långa bemanningsuppdrag. Om du är intresserad av att anställa en konsult efter en bemanning så är det fullt möjligt att diskutera detta. I många fall kan konsulten absolut tänka sig att bli rekryterad av er vid uppdragets slut. First Reserves tjänster inom bemanning är några av Stockholms bästa, det vet vi för att majoriteten av våra konsulter blir anställda av kunden vid uppdragets slut.

Den bästa konsulten

Vi tar oss an våra tillsättningar inom bemanning med samma noggrannhet som våra uppdrag inom rekrytering. 

Så här fungerar det att hyra en konsult från oss:

  1. Kravprofilstagning. Vi tar fram en kravprofil där era behov är utgångspunkten.
  2. Konsultpresentation. När urvalsarbetet är klart presenterar vi de konsulter vi anser passa bäst för bemanningsuppdraget.
  3. Start av uppdrag. När konsulten är vald börjar bemanningsuppdraget enligt de villkor vi kommit överens om i avtalet.
  4. Avstämning/uppföljning. Vi tar arbetsgivaransvaret och under bemanningsuppdraget håller konsultchefen kontakt med både er och konsulten.
  5. Avslutat uppdrag och utvärdering. Efter det avslutade bemanningsuppdraget analyserar vi hur samarbetet gått och utvärderar det därefter.

Skicka förfrågan