Ink pare

Vill du kunna påverka resultat, utveckla rutiner, etablera samarbeten lokalt och internationellt samt ha möjlighet att växa med uppgiften, då kan du vara Accurate Nordics nya Sourcing Developer! Accurate Nordic är en ledande tillverkare av unika systemlösningar inom kablage, kraftenheter, …