Kvalitetskoordinator till Abilia i Solna

Ett företag med fokus på att ge personer med särskilda behov ett bättre liv med förbättrade hälsovillkor, ökad delaktighet på arbetsmarknaden, bättre inlärningsmiljö i skolorna och självständigt boende hemma.