Hemslöjden

Rekrytering av kommunikatör till Hemslöjden.

Hemslöjden stod inför stora förändringar. Man upplevde ett behov att kommunicera tydligare och hitta ett sätt att samordna kommunikationen mellan de tre verksamheterna Hemslöjden, Tidningen Hemslöjd och Hemslöjdens Förlag.

Rätt kompetens, rätt värderingar

Eftersom Hemslöjden både finansieras av statliga medel och av medlemsavgifter ställdes stora krav på att hitta en ansvarsfull person som kunde använda resurser kreativt och skapa kommunikation som lyfter Hemslöjden och engagerar både medlemmar och allmänheten. Hemslöjden ville bli bättre på att profilera sig mot en yngre målgrupp och värva medlemmar som kunde säkerställa organisationens framtid, samtidigt som de la stort värde i befintliga medlemmars fortsatta trivsel i organisationen.

Workshops för att ta fram rätt profil

Samarbetet med hemslöjden inleddes med två workshops tillsammans med vår kommunikationsspecialist Anna och teamet på Hemslöjden. Syftet med detta var dels att få hela teamet engagerade i arbetet med att hitta sin framtida kollega och dels att genom en kreativ process hitta just de kompetensluckor som saknades i det befintliga teamet. Genom workshopen fick vi också en bra känsla för teamet och företagskulturen som en ny medarbetare ska platsa in i, faktorer som är avgörande för att rekrytera rätt person som stannar och trivs under en lång tid.

Resultat

För att säkerställa ett gott urval användes både annonsering och headhunting för tjänsten. Efter hårt arbete från vårt rekryteringsteam fastnade vi för ca 15 personer som vi ville prata vidare med. Telefonintervjuer genomfördes och 8 personer var så pass intressanta att vi bokade in dem för en personlig intervju. Av dessa 8 blev 5 personer utvalda att träffa VD och projektledare på Hemslöjden.

Valet föll slutligen på en kandidat som matchade på alla plan. Kandidaten kändes alltigenom rätt för uppgiften, en känsla som vi delade med Hemslöjden. Hen uppfyllde både de kompetenskrav som vi kommit överens om under våra workshops och matchade den kultur som fanns på arbetsplatsen.

Åse Berglund

Verksamhetschef