Bemanning

First Reserve är ett bemanningsföretag i Stockholm och hos oss kan du hyra personal när du har behov av en konsult till ditt företag.

Bemanning

Effektiv rekrytering För att hitta och rekrytera exakt rätt person till ditt företag så fort som möjligt använder vi oss av den senaste tekniken i kombination med vår egenkompetens. Vi kan snabbt få fram ett kvalitetssäkrat urval och våra rekryterare har fokus på det som kräver deras specialistkunskap; att analysera, jämföra, återkoppla till dig, lyssna på kandidaterna, komma dem inpå livet. Förstå. Allt med målet att presentera de bästa kandidaterna till ditt företag.

Bemanning

First reserves tjänster inom bemanning och uthyrning av konsulter ger dig förutsättningar för att din verksamhet ska fungera både på kort och lång sikt. Vi bemannar för längre och kortare uppdrag med konsulter på tjänstemannanivå inom HR, lön, ekonomi, administration, inköp och logistik. Självklart är vi ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal.

Konsulter att behålla

Våra konsulter är tillgängliga både för korta och långa bemanningsuppdrag. Om du är intresserad av att anställa en konsult efter en bemanning så är det fullt möjligt att diskutera detta. I många fall kan konsulten absolut tänka sig att bli rekryterad av er vid uppdragets slut. First Reserves tjänster inom bemanning är några av Stockholms bästa, det vet vi för att majoriteten av våra konsulter blir anställda av kunden vid uppdragets slut.

Den bästa konsulten

Vi tar oss an våra tillsättningar inom bemanning med samma noggrannhet som våra uppdrag inom rekrytering. 

Så här fungerar det att hyra en konsult från oss:

  1. Kravprofilstagning. Vi tar fram en kravprofil där era behov är utgångspunkten.
  2. Konsultpresentation. När urvalsarbetet är klart presenterar vi de konsulter vi anser passa bäst för bemanningsuppdraget.
  3. Start av uppdrag. När konsulten är vald börjar bemanningsuppdraget enligt de villkor vi kommit överens om i avtalet.
  4. Avstämning/uppföljning. Vi tar arbetsgivaransvaret och under bemanningsuppdraget håller konsultchefen kontakt med både er och konsulten.
  5. Avslutat uppdrag och utvärdering. Efter det avslutade bemanningsuppdraget analyserar vi hur samarbetet gått och utvärderar det därefter.
Irene Nilsson

Irene Nilsson

Huvudansvarig

Telefon