FAQ - Bemanning

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor om bemanning.

Vad innebär bemanning?

Bemanning kan användas för att tillfälligt fylla en tjänst, till exempel om en arbetsgivare har behov av extra personal under en kort period.

Vad innebär det att vara anställd via ett bemanningsföretag?

Som anställd innebär det att din anställning är hos ett bemanningsföretag och inte hos företaget där du arbetar. Bemanningsföretaget hyr ut dig för längre eller kortare perioder till sina kunder.