Hur fungerar ett bemanningsföretag?

Nyfiken på hur ett bemanningsföretag fungerar? Vi berättar mer!

Hur fungerar bemanning?

Ett bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till företag som har behov av att lösa kortsiktiga personalbehov, till exempel vid arbetstoppar och vikariat. Företag kan på så vis snabbt lösa kortsiktiga kompetens- och personalbehov. 

Som arbetstagare, är du anställd av bemanningsföretaget och arbetar hos olika kunder på uppdrag av detta företag. Bemanningsföretaget ansvarar för lönebetalning och försäkringar och den anställde har ingen direkt anställningskontrakt med företaget där personen arbetar.