Interim HR-chef

First Reserve erbjuder interim management, genom oss kan du hyra in en interim chef som t.ex. en HR-chef.

Vi hjälper dig att hitta en Interim HR-chef till din verksamhet. Vi tror på att genom att hitta rätt person till rätt position skapar vi ökad nytta och kan leverera det vi kallar #Måndagslycka


Processen från ett behov till genomfört uppdrag

Kravprofil

Det första steget efter att du tagit kontakt med oss på First Reserve Interim är att en konsultchef tillsammans med dig tar fram en kravprofil för uppdraget. Kravprofilen används för att hitta och välja ut de interimskonsulter som passar för uppdraget.

Search

Vi söker i våra nätverk och databaser efter lämpliga interimskonsulter. Vi kontaktar aktuella profiler och stämmer av matchning, intresse och tillgänglighet.

Presentation

När vi hittat en eller ett par passande interimskonsulter för uppdraget presenterar vi dem för dig. Du väljer ut den eller de som du vill träffa för intervju.

Bakgrundskontroll

Vi genomför referenstagning och bakgrundskontroll av den eller de konsulter du valt att gå vidare med.

Uppdraget startar

Uppdraget startar med utvald konsult. Under uppdraget håller konsultchefen kontakt med både dig och interimskonsulten för att säkerställa att samarbetet fungerar bra för alla parter.

Uppföljning

När uppdraget avslutats följer vi upp resultatet med både er som kund och interimskonsulten.

Exempel på roller vi tillsätter inom interim management: CFO, COO, Ekonomichef, Redovisningschef, Koncernredovisningschef, Marknadschef, HR-chef, Inköpschef, Lönechef.

Kontakta oss idag om du har behov av våra tjänster inom interim management. Vi har ett stort och väl bearbetat nätverk av erfarna konsulter och ofta kan vi hjälpa dig att ha en interim konsult på plats inom ett par dagar eller veckor beroende på uppdragets art.