FAQ - Rekrytering

Här hittar du svar på dina vanligaste frågor om rekrytering.

FAQ - Rekrytering

Lämnar vi några garantier?

Ja, om det av någon anledning blir så att vi rekryterar en medarbetare som visar sig ha fel kompetens, gör vi en om rekrytering inom 6 månader.

Vad händer om vi inte lyckas?

Vi ser det som en viktig del i vårt hållbarhetstänkande att vi är ärliga med våra kunder och säger ifrån de uppdrag vi inte tror att vi kan leverera på. Vissa tjänsteområden har vi partners vi kan rekommendera istället.

När rekryteringen börjar så sker faktureringen i flera steg. Lyckas vi inte hitta en slutkandidat som anställs fakturerar vi enbart steg ett och två inte för steg tre. Hittar vi inga kandidater alls fakturerar vi bara för kravspecifikation och annonsering, dvs steg ett.

Vilka kvalitetssteg vidtar ni?

Först och främst är det viktigt att kravspecifikationen blir rätt. Att vi förstår vilken person, såväl kompetens som personlighet, som kunden efterfrågar är central för att rekryteringen ska lyckas. Det här steget trycker vi mycket på och är en anledning till att vi försöker vara nära våra kunder även mellan uppdrag så vi snabbt ska vara i process när behovet uppstår.

Beroende på typ av tjänst och på kundens preferenser vidtar vi så olika steg i processen:

        Vi genomför alltid intervjuer i flera steg.

        Vi tar alltid referenser.

        Är det en ekonomi eller lönetjänst genomför vi normalt bakgrundkontroller.

        Vill kunden genomför vi olika typer av tester, vi har såväl kompetensbaserade som personlighetstester vi kan genomföra.

Använder ni alltid tester?

Se ovan under kvalitetssteg. Vi erbjuder alltid tester som en tilläggstjänst, till vissa tjänster genomförs de rutinmässigt.