Vilka problem kan uppstå vid en rekrytering?

Läs mer om problem som eventuellt kan uppstå i samband med en rekrytering och hur vi hanterar dessa på bästa möjliga sätt.

Problem som eventuellt kan uppstå i samband med en rekrytering

Vad händer om den nyanställde slutar inom tre månader?

Det här är som tur är något som inte händer ofta. Att kandidater lämnar sin nya arbetsplats är givetvis något vi försöker motverka genom att säkerställa att vi hittar rätt person till rätt plats. Vi är också noggranna med att tydliggöra resvägar, möjlighet till hemarbete osv som kan bli otydligt. Om en kandidat trots detta säger upp sig inom tre månader försöker vi oftast hitta en lösning tillsammans med kunden. Vi ger inte garanti på en ny rekrytering om det inte var ett kompetensfel som ledde till  uppsägningen, däremot försöker vi hjälpa kunden hitta en ersättare till en lägre kostnad än en nyrekrytering.