Hur lång tid tar en rekrytering?

Läs mer om hur lång tid en rekrytering tar och olika faktorer som påverkar rekryteringstiden.

Hur lång tid tar rekryteringsprocessen?

Det är svårt att ge en generell tid, det beror som alltid på. Från annonsering brukar vi säga 4-6 veckor men det är ett genomsnitt. Är det en komplicerad tjänst så tar det ofta längre tid. Därtill är det viktigt att beakta att kandidater kan ha uppsägningstider, så att starta sin rekrytering i god tid är alltid att rekommendera.

Kunddialog under processen?

Vi är måna om att kontinuerligt ha en dialog med våra kunder under processen och försöker normalt ge en uppdatering på veckobasis, oavsett var i processen vi är. Ser vi att en rekrytering tar extra lång tid förvarnar vi för det så fort möjligt är.

Påverkas rekryteringsprocessen av en eventuell lågkonjunktur?

Normalt när vi går in i en lågkonjunktur märker vi en något trögare arbetsmarknad, kandidater blir lite mer försiktiga med att byta arbetsgivare.