Vår rekryteringsprocess

Våra skickliga rekryteringskonsulter hjälper dig att rekrytera rätt medarbetare. 

Här kan du läsa hur vår rekryteringsprocess går till. 

Rekryteringsprocessen

1. Kravprofil

Tillsammans med vår uppdragsgivare upprättar vi en detaljerad kravprofil och en tidplan för uppdraget. Vi skapar oss en tydlig bild av er organisation och dess utmaningar samt rollen som ska tillsättas, vilka kompetenskrav, personlighet och förväntningar ni har på personen som ska rekryteras in. Vi fastställer detta i en kravprofil som ni godkänner.

2. Annons och Search

Vi ställer samman en annons som både ska vara säljande och tydlig för att locka kandidater. Annonsen publiceras sedan på vår hemsida samt att vi sprider den i andra kanaler, medier och nätverk, beroende på tjänst.

Search används i nästan alla processer för att söka upp och attrahera relevanta kandidater. Vi använder olika digitala rekryteringsverktyg såsom LinkedIn och vårt personliga nätverk för att finna den bäst matchande profilen. Vi arbetar kontinuerligt med kandidatrelationer för att snabbt kunna kontakta rätt kandidater när behovet uppstår. Analys och kravprofil ligger till grund för vilka kandidater vi väljer att kontakta.

3. Intervju hos First Reserve

Den första kontakten med kandidaten görs vanligtvis via telefon. När rekryteraren ställt ett antal klargörande frågor som är baserade på vår kunds behov bestämmer vi tillsammans om det är intressant att ta nästa steg och ses för en djupintervju.

Här kartlägger vi kandidatens matchning mot aktuell tjänst. Kravprofilen ligger till grund för vilka frågor som ställs. Vi gör en bedömning och selektering och väljer de bäst lämpade kandidaterna som vi presenterar för er.

Utifrån intervjun med kandidaten ställer vi samman en kandidatprofil.

4. Presentation av kandidater

Kandidater presenteras enligt överenskommelse antingen löpande eller på fastställt datum.

Vanligtvis presenterar vi tre till fem kandidater i varje uppdrag. Respektive kandidat presenteras med CV och en kandidatprofil samt kandidatens för- och nackdelar och dess eventuella ”riskområden”.

Ni väljer sedan ut de kandidater som ni önskar träffa.

5. Intervju hos Uppdragsgivaren

Kanditerna intervjuas av uppdragsgivaren. Vi assisterar vid intervjuer om så önskas.

6. Personlighetsbedömning

Vi erbjuder personlighetstest, logiskt analytiskt test samt även yrkesrelaterade tester för vald slutkandidat/er. Testet följs upp med muntlig återkoppling med både kandidat och beställare samt att en rapport ingår. Vi är certifierade testutförare och använder JobMatch Talent (JMT) tester.

7. Bakgrundskontroll och referenstagning

Vi genomför referenstagning och bakgrundskontroll för den slutkandidat som valts ut.

Under referenstagningen kontrollerar vi ev. riskområden, kunskapsbrister och verifierar kompetensanalysen, krav- och kandidatprofilen är grunden i referenstagningen. Vi ringer alltid minst två referenser som återkopplas till er muntligt och skriftligt. Vi granskar slutkandidatens ansökningshandlingar, såsom intyg, betyg, lönenivå etc. Vid behov görs också utdrag från belastningsregistret samt kreditkontroll.

8. Anställning

Vid behov kan vi hjälpa er med anställningsprocessen, löneförhandling och avtalsskrivning. I annat fall lämnar vi över anställningsprocessen till er när kandidaten tackat ja till tjänsten

9. Uppföljning

Vi följer upp rekryteringen med såväl er som med kandidaten  efter påbörjad anställning.

 

10. GDPR och återkoppling till kandidater

First Reserve har en väl utarbetad struktur för GDPR som gör att vi lever upp till reglerna. När kandidaten ansöker via vårt rekryteringsverktyg på vår webbsida är de garanterade att deras ansökan hamnar rätt, direkt hos oss och i enlighet med GDPR. Är det konsulter som vi söker fram i andra kanaler så ”slussas” de in i samma rekryteringsvektyg.

Vi återkopplar alltid till de kandidater som är i en rekryteringsprocess, skriftligt eller muntligt