<strong>Vikten av ett starkt employer brand</strong>

På dagens seminarium ”Jakten på kompetens är global -” presenterade Katarina Önell och Kotomi Ogi från Kantar, data från World Employer Branding Day som ägde rum under oktober i Portugal 2022. Varumärket är så viktigt för ett företag idag att det inte längre enbart kan ägas av Marknad. Det bör samägas även med HR och […]

<strong>Därför är empatiskt ledarskap viktigt</strong>

Enligt forskning är empati en av de viktigaste egenskaperna för att vara en bra chef. Vi håller med, vi tror på att se människan och att det är viktigt att bry sig om sina medarbetare och kunder på riktigt. Här delar vi fem positiva effekter med empatiskt ledarskap.