Därför är empatiskt ledarskap viktigt

När vi pratar ledarskap haglar lätt adjektiven över hur en bra ledare ska vara. Att empati är en viktig egenskap hos ledare är något man talat om länge. Det är bra för medarbetarnas välmående och forskning visar också att det har en positiv inverkan på balansen mellan arbete och familjeliv och innovationsförmågan.

Även om empati kanske ofta underskattas som en affärsfärdighet, tyder resultaten i studien från Catalyst på att empati hos ledare är avgörande för framgång i framtidens arbete, det länkar till ett antal tydligt positiva effekter:

Innovation  – med empatiska ledare säger 61% att de blir mer innovativa jämfört med 13% där ledarna ses som mindre empatiska.

Engagemang – 76% av medarbetarna som upplever sig ha en empatisk ledare är engagerade i sitt arbete jämfört med enbart 32% hos övriga.

Retention – det är fler som stannar länge på en arbetsplats med ett empatiskt ledarskap.

Inkludering – 50% av medarbetare med inkluderande ledare upplever sin arbetsplats som inkluderande jämfört med 17% där ledarksapet är mindre empatiskt.

Balans mellan arbete och familjeliv – är betydligt bättre hos de som upplever sig ha empatiska ledare än övriga.

Dela:

Fler inlägg

6 tips för en lyckad rekrytering

Att genomföra en framgångsrik rekrytering är viktig för företagets framgång och tillväxt. Konsten att hitta och attrahera rätt kandidater kräver investering av tid, resurser och engagemang. Dock är det en investering som kan leda till att du hittar de mest lämpade kandidaterna som kommer att bidra till din organisation på lång sikt. Här delar vi några råd för att lyckas med din rekrytering

Skapa en engagerad, välmående och framgångsrik organisation

Att leda och forma en framgångsrik organisation är en konst i sig. En välmående och framgångsrik organisation är ingen tillfällighet, utan ett resultat av medvetna strategier och beslut som inspirerar och motiverar medarbetare att tillsammans nå målen. Här delar vi några riktlinjer för att skapa en stimulerande och effektiv arbetsmiljö där medarbetare kontinuerligt kan växa och leverera på en hög nivå