Vikten av ett starkt employer brand

På dagens seminarium “Jakten på kompetens är global -” presenterade Katarina Önell och Kotomi Ogi från Kantar, data från World Employer Branding Day som ägde rum under oktober i Portugal 2022.

Varumärket är så viktigt för ett företag idag att det inte längre enbart kan ägas av Marknad. Det bör samägas även med HR och Kommunikation.

Fler och fler letar efter ett syfte när de söker ny arbetsgivare och vill arbeta för ett företag som gör skillnad på riktigt. Det handlar om att vara äkta, att faktiskt leva upp till det man säger. En medarbetare som börjar på fel premisser stannar inte länge på sin plats så autencitet är viktigt.

Därtill går vi från att prata KPI:er till att prata beteenden. Hälsa blir viktigt och att faktiskt bry sig om på riktigt.

Employer branding kan sammanfattas i följande fem punkter:

Attention value. 1. Art wins the attraction.

Intrigue value. 2. Messaging wins the Click.

Investment value. 3. Content wins the Apply.

EVP/EVX Value. 4. Alignment (EVX) wins the Hire.

Authenticity value. 5. Experience (lived) wins the Retention.

All together, that is an Employer Brand

Dela:

Fler inlägg

6 tips för en lyckad rekrytering

Att genomföra en framgångsrik rekrytering är viktig för företagets framgång och tillväxt. Konsten att hitta och attrahera rätt kandidater kräver investering av tid, resurser och engagemang. Dock är det en investering som kan leda till att du hittar de mest lämpade kandidaterna som kommer att bidra till din organisation på lång sikt. Här delar vi några råd för att lyckas med din rekrytering

Skapa en engagerad, välmående och framgångsrik organisation

Att leda och forma en framgångsrik organisation är en konst i sig. En välmående och framgångsrik organisation är ingen tillfällighet, utan ett resultat av medvetna strategier och beslut som inspirerar och motiverar medarbetare att tillsammans nå målen. Här delar vi några riktlinjer för att skapa en stimulerande och effektiv arbetsmiljö där medarbetare kontinuerligt kan växa och leverera på en hög nivå