Så ser du till att ha rätt kompetens i styrelsen

Gör en kompetensinventering inför varl av styrelseledamöter

Att ha rätt person på rätt plats är avgörande för en organisation, och det gäller också när det kommer till rekrytering av styrelseledamöter. En kompetent och väl fungerande styrelse är en viktig faktor för att organisationen ska kunna nå sina mål och uppnå framgång. För att säkerställa att man väljer rätt person för styrelsen är det därför viktigt att genomföra en kompetensinventering.

Det handlar om att identifiera vilka kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen för att organisationen ska kunna uppnå sina mål och verka effektivt. Det är viktigt att kompetensinventeringen görs i förväg, innan man börjar söka efter lämpliga kandidater till styrelsen.

För att genomföra en sådan inventering bör man först och främst analysera organisationens strategi och mål. Vilka utmaningar står organisationen inför, och vilka kompetenser och erfarenheter krävs för att möta dessa utmaningar? Det kan handla om allt från ekonomisk kompetens och erfarenhet av ledarskap, till kunskap om marknaden och branschen.

Här är 4 steg som kan hjälpa dig att göra en kompetensinventering inför valet av en ny styrelseledamot:

Steg 1: Definiera organisationens behov och strategiska mål
Innan du börjar leta efter en ny styrelseledamot, bör du definiera organisationens behov och strategiska mål. Vad är de viktigaste utmaningarna som organisationen står inför? Vilka mål försöker organisationen uppnå? Vilka kompetenser behövs för att möta dessa utmaningar och mål? Ta dig tid att analysera organisationens nuvarande situation och framtidsperspektiv.

Steg 2: Identifiera befintliga kompetenser i styrelsen
Nästa steg är att identifiera vilka kompetenser som redan finns i styrelsen. Du kan göra detta genom att granska styrelsens CV och referenser, intervjua befintliga styrelsemedlemmar och genomföra en självvärdering av styrelsens styrkor och svagheter. Detta ger dig en bra uppfattning om vilka kompetenser som behöver fyllas på eller kompletteras med.

Steg 3: Skapa en kompetensmatris
Utifrån organisationens mål och strategiska utmaningar, identifiera vilka kompetenser som är önskade i styrelsen. Detta kan innefatta kompetenser som finansiell kompetens, ledarskapskompetens, marknadsföring, juridisk expertis eller teknisk expertis, beroende på organisationens verksamhetsområde. Skapa en kompetensmatris som listar de kompetenser som behövs för att möta organisationens behov och mål, vilka kompetenser finns redan i styrelsen och vilka saknas.

Steg 4: Värdera och prioritera kompetenser
När du har identifierat vilka kompetenser som behövs och önskas i styrelsen, värdera och prioritera dem utifrån deras relevans och betydelse för organisationens framgång. Fundera över vilka kompetenser som är mest kritiska och vilka som kan vara mer flexibla.

Om du behöver hjälp att hitta lämpliga kandidater till din styrelse, tveka inte att kontakta oss! Vi har expertis och erfarenhet av styrelserekrytering och kan hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna.

Dela:

Fler inlägg

Fördelar med att hyra in en konsult

Rätt kompetens, vid rätt tidpunkt – fördelar med att hyra in en konsult

Är ni i behov av extra kompetens för att driva er verksamhet framåt, men har inte möjlighet att anställa en ny medarbetare? Då kan en möjlig lösning vara att hyra in en konsult under en begränsad period. En konsult kan hjälpa er med allt från att sätta upp strukturer och processer till att ta sig an specifika projekt och uppdrag som är viktiga för er just nu

5 tips när ni hyr in en konsult

Att hyra in en konsult kan vara ett effektivt sätt att täcka kompetensbehovet utan att göra en fast rekrytering. Men hur säkerställer ni att konsultlösningen uppfyller era förväntningar? Ta del av våra tips!