Nyckelspaningar från World Employer Branding Day

Spaning från Employer Branding Day

World Employer Branding Day, världens största samlingsplats för employer branding-ledare och experter, fortsätter att vara en plats för att dela insikter och visioner inom området. First Reserve och Horton har haft nöjet att bjuda in kunder till ett frukostseminarium där Mathias Axelsson och Katarina Önell, employer brandingexperter från Kantar presenterade nyckelspaningar från årets konferens, där över 750 employer branding-ledare från 70 länder samlades för att dela sina framgångsberättelser.


Från glättiga rekryteringsfilmer till autentiska berättelser


Tittar man tillbaka några år så var det väldigt mycket fokus på att göra bra kampanjer. Hur gör man en bra kampanj? Hur gör man en snygg rekryteringsfilm? Alltså tjusiga rekryteringsfilmer, välproducerade med leende medarbetare i olika situationer.  Nu har branschen skiftat fokus mot att omfamna autenticitet och medarbetarnas egna berättelser. Rekryteringsfilmer har fått en ny dimension, där autentiska situationer och individuella arbetsupplevelser står i centrum. I stället för det lite glättigt leende medarbetarna som är glada och visar hur kul det är att jobba här så var det mer fokus på autentiska situationer. Hur är det att vara ingenjör här? En ingenjör berättar om hur det är att arbeta här för andra ingenjörer som kan vara intresserade av att jobba här. Så just det här med autenticitet och fokus på jobben och individerna i det dagliga var stort men också väldigt mycket involvering överlag av medarbetare i att skapa eget innehåll, alltså att involvera dem i att vara ambassadörer. Mycket som handlar om hur aktiverar vi våra medarbetare att kunna dela historien själva och hur man också använder sig av teknikstöd för att möjliggöra för många att kunna skapa innehåll utan att någon annan behöver vara där och regissera. Fler företag börjar aktivt engagera sina alumner också, skapa nätverk och dra nytta av sina tidigare anställdas erfarenheter för att förbättra sitt employer brand. Människor engagerar människor, och starka varumärken byggs genom att inkludera och prioritera det egna teamets insikter och röster.Employer Branding – en affärsstrategisk funktion

Employer branding har tagit ett stort steg in i den affärsmässiga arenan, där en ökad betoning på affärsstrategisk inriktning är tydlig. Aldrig tidigare har så många delat historier och exempel på hur de har stöttat affären och kopplat employer branding till affärsutmaningar. Överlag kan man säga att området som sådant har mognat. Det har blivit mer än en profession, en mogen professionell profession som tar plats i affären. Det märktes också på att det var många som pratade om mål och KPI:er på ett betydligt mer ingående sätt än tidigare, att man målsätter och följer och kopplar till affären.

 

Kreativitet och Differentiering i Employer Branding

En intressant observation från konferensen var den stora betoningen på kreativitet och differentiering. Att sticka ut genom att identifiera och nyttja det unika och autentiska i varje organisation. Speciellt intressant är den insikten om att employer branding inte bara är en HR-fråga utan en central del av företagets affärsstrategi. Fler företag investerar i att skapa unika och minnesvärda kampanjer för att attrahera talanger. Att hitta och använda det som gör företaget unikt blir central i en framgångsrik employer branding-strategi.

Lego: En kreativ resa för tydligare Employer Branding

Lego, som är ett globalt varumärke, berätta om att det stått inför ett bekymmer. Nämligen att folk inte förstod att man kunde jobba där. Med över 18 800 anställda och fabriker över hela världen möttes de ofta av förväntningen att arbetet var kopplat till Legoland snarare än andra områden. För att lösa detta problem genomförde de en noggrann analys och upptäckte att deras kommunikation behövde förändras.

Lego valde att bortse från den traditionella approachen med employer value propositions (EVP) och i stället lyfta fram sina kärnvärden som var kopplade till företagets värderingar. En del i deras employer branding arbete är insikten att många människor tidigare inte hade koll på att Lego faktiskt var en plats man kan arbeta på. De beslutade sig för att lansera “Behind the Bricks” – en serie berättelser som ger en titt bakom kulisserna på Lego. Genom att behandla ämnen som “Hur blir man en designer på Lego?”, “Hur fungerar ledarskapet på Lego?” och “Vad innebär ett kreativt labb?” strävar bloggen efter att ge svar på vanliga frågor och belysa aspekter av företagskulturen.

 

TikTok som plattform för Employer Branding

Två exempel som togs upp var en film från EY på TikTok som skildrade anställdas resa till jobbet på ett lekfullt och unikt sätt. Även företag som Price Waterhouse Coopers (PWC) använder emojis för att visa sina anställdas arbetsliv. TikTok är med andra ord inte bara en plattform för unga användare att dela korta klipp på utan även en arena där företag utforskar nya sätt att nå ut på.

En påminnelse som lyftes fram var att människor är målgruppen och att involvera befintliga medarbetare i kommunikationen är avgörande. En social media-strategi eller principer för att hålla “people first” och att beskriva vad som händer bakom kulisserna, med fokus på mångfald, presenterades som ett viktigt verktyg för att skapa en stark och autentisk employer brand på TikTok. 

 

.

Dela:

Fler inlägg

6 tips för en lyckad rekrytering

Att genomföra en framgångsrik rekrytering är viktig för företagets framgång och tillväxt. Konsten att hitta och attrahera rätt kandidater kräver investering av tid, resurser och engagemang. Dock är det en investering som kan leda till att du hittar de mest lämpade kandidaterna som kommer att bidra till din organisation på lång sikt. Här delar vi några råd för att lyckas med din rekrytering

Skapa en engagerad, välmående och framgångsrik organisation

Att leda och forma en framgångsrik organisation är en konst i sig. En välmående och framgångsrik organisation är ingen tillfällighet, utan ett resultat av medvetna strategier och beslut som inspirerar och motiverar medarbetare att tillsammans nå målen. Här delar vi några riktlinjer för att skapa en stimulerande och effektiv arbetsmiljö där medarbetare kontinuerligt kan växa och leverera på en hög nivå