5 tips när ni hyr in en konsult

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att vara agil och anpassa sig till förändringar. Många företag kommer behöva dra ned på kostnader under en period och då kan ett bra alternativ vara att hyra in en konsult för att täcka kompetensbehovet, utan att behöva göra en fast rekrytering. 

Väljer ni att hyra en konsult via ett bemanningsföretag, tar de på sig arbetsgivar-ansvaret, vilket innebär att ni kan fokusera på att få jobbet gjort i stället för att hantera anställningsprocessen och allt som följer med det. Dessutom ger det er en flexibilitet eftersom ni kan välja att hyra in hjälp för en kortare eller längre period beroende på era behov. Ni får också koll på exakt hur mycket det kommer att kosta er.

Vad kostar det att hyra in en konsult?
Kostnaden för att hyra in en konsult kan påverkas av en mängd faktorer, såsom erfarenhet, kompetens och uppdragets längd, men också av marknads-läge och efterfrågan på en viss typ av kompetens. Det är därför svårt att ge en generell uppskattning av kostnaden. Att hitta den mest kostnadseffektiva  lösningen kan vara en avvägning mellan att välja en mindre erfaren konsult som tar en lägre timlön eller en mer erfaren konsult som kostar lite mer, men kan leverera bättre resultat och kanske spara tid och pengar på lång sikt.

Några tips för en framgångsrik konsultlösning
För att säkerställa att konsultlösningen uppfyller era förväntningar är det viktigt att ni som beställare tar hänsyn till flera faktorer. Här delar vi några tips som kan hjälpa er att säkerställa att ni får en framgångsrik konsultlösning:

1.      Identifiera uppdragets mål
Att identifiera klart och tydligt uppdragets mål och vad ni behöver hjälp med är ett viktigt första steg innan ni hyr in en konsult. Detta hjälper er att klargöra vad uppdraget syftar till och vad som krävs för att uppnå det.

2.     Skapa en detaljerad kravprofil
För att säkerställa att ni hittar rätt konsult är det viktigt att skapa en detaljerad kravprofil som beskriver de färdigheter och erfarenheter som krävs för att utföra uppdraget på bästa möjliga sätt. Vilka kompetenser och erfarenheter är viktiga för uppdraget? 

3.     Välj konsultföretag baserat på expertis
Välj ett bemanningsföretag som har erfarenhet och kompetens inom det område ni behöver hjälp med och som kan erbjuda referenser från tidigare kunder. Hur ser deras resurser ut för att stödja uppdraget och hur de levererar utifrån din budget?

4.     Tydlig kommunikation
För att säkerställa en smidig genomförande av uppdraget och att båda parter är nöjda med resultatet är det av yttersta vikt att det finns en öppen och tydlig kommunikation mellan uppdragsgivaren och den inhyrda konsulten. Det kan
exempelvis innebära regelbundna möten eller samtal för att diskutera projektets framsteg, eventuella problem som uppstår och justeringar som behöver göras.

5.     Uppföljning
Se till att ha en plan för uppföljning av uppdraget och säkerställ att målen har uppnåtts. Detta kan hjälpa till att förbättra processen för eventuella framtida konsultlösningar.

Om ni behöver hjälp med att täcka upp för  kompetensbehov eller vill diskutera hur en inhyrd konsult kan vara till nytta för ert företag, tveka inte att kontakta oss. Vi är specialister på att hitta rätt konsult till varje specifikt uppdrag.

Läs mer om våra tjänster inom bemanning. 

Dela:

Fler inlägg

6 tips för en lyckad rekrytering

Att genomföra en framgångsrik rekrytering är viktig för företagets framgång och tillväxt. Konsten att hitta och attrahera rätt kandidater kräver investering av tid, resurser och engagemang. Dock är det en investering som kan leda till att du hittar de mest lämpade kandidaterna som kommer att bidra till din organisation på lång sikt. Här delar vi några råd för att lyckas med din rekrytering

Skapa en engagerad, välmående och framgångsrik organisation

Att leda och forma en framgångsrik organisation är en konst i sig. En välmående och framgångsrik organisation är ingen tillfällighet, utan ett resultat av medvetna strategier och beslut som inspirerar och motiverar medarbetare att tillsammans nå målen. Här delar vi några riktlinjer för att skapa en stimulerande och effektiv arbetsmiljö där medarbetare kontinuerligt kan växa och leverera på en hög nivå