Så stärker ni ert employer brand i rekryteringsprocessen

När ni ska rekrytera har ni en utmärkt möjlighet att kommunicera ert employer brand och skapa ett positivt första intryck. En bra utgångspunkt är att se kandidaterna som era kunder! Det handlar om att förstå att kandidaterna också har alternativ och att de har valt att söka jobb hos er! Precis som med kunder vill du därför ge dem en positiv upplevelse och få dem att känna sig uppskattade och respekterade.
 

En positiv upplevelse under rekryteringsprocessen kan också påverka kandidaternas uppfattning om er som helhet, vilket kan leda till att de sprider positiva ord om er, även om de inte fick jobbet. Detta kan hjälpa till att bygga upp ert varumärke och göra det mer attraktivt för framtida kandidater. 

Här delar vi fem tips som kan stärka ert employer brand under själva rekryteringsprocessen:

 

1. Ett positivt första intryck
Första intrycket är viktigt, och en positiv kandidatupplevelse kan göra att kandidaten väljer er framför andra arbetsgivare. Bekräfta omgående att ni mottagit ansökan samt när och vad nästa steg är för den fortsatta processen. Kom även ihåg att meddela kandidater som ej går vidare i processen. Var tillgänglig och svara snabbt på eventuella frågor om tjänsten. 

2. Tydlig rekryteringsprocess
För kandidater som går vidare i processen är det viktigt att beskriva vilka steg som ingår i rekryteringsprocessen, såsom intervjuer och tester, samt tidsramen för varje steg. Förbered gärna kandidaten på upplägget innan intervjutillfället så att kandidaten kan känna sig trygg och beredd när frågorna kommer.


3. Informera om status i processen
Att hålla kandidaterna informerade under processen är viktigt för att visa att du respekterar deras tid och ansträngning. Ingen gillar att bli ignorerad eller lämnad i mörkret under processen. Håll dina kandidater uppdaterade om status och vad nästa steg är samt när de kan förväntas få återkoppling. Kan du inte hålla utlovad tidplan, meddela kandidaterna detta samt den nya tidplanen.

4. Kommunicera personligt
Kommunicera på ett personligt och engagerat sätt så att kandidaterna känner att ni ser dem som individer, oavsett om de får jobbet eller inte.  Ha som målsättning att ge personlig feedback till kandidaterna. Till kandidater ni tackar nej till, förklara varför och se till att undvika standardsvar.

 

5. Följ upp!
Efter att en kandidat har anställts, är det viktigt att följa upp och be om feedback på kandidatens upplevelse av processen. Be gärna om feedback från flera av kandidaterna som var med i processen. Vad var bra, vad kan bli bättre?

 

Att stärka ert employer brand är avgörande för att attrahera och behålla de bästa talangerna. Kom ihåg att det är en ständigt pågende process, och att ni behöver arbeta med ert employer brand över tid för att se resultat. 


Läs också:
Säkerställ en positiv kandidatupplevelse – även vid ett nej

6 tips för att stärka ert employer brand och locka rätt kompetens

Vikten av ett starkt employer brand

 

Dela:

Fler inlägg

6 tips för en lyckad rekrytering

Att genomföra en framgångsrik rekrytering är viktig för företagets framgång och tillväxt. Konsten att hitta och attrahera rätt kandidater kräver investering av tid, resurser och engagemang. Dock är det en investering som kan leda till att du hittar de mest lämpade kandidaterna som kommer att bidra till din organisation på lång sikt. Här delar vi några råd för att lyckas med din rekrytering

Skapa en engagerad, välmående och framgångsrik organisation

Att leda och forma en framgångsrik organisation är en konst i sig. En välmående och framgångsrik organisation är ingen tillfällighet, utan ett resultat av medvetna strategier och beslut som inspirerar och motiverar medarbetare att tillsammans nå målen. Här delar vi några riktlinjer för att skapa en stimulerande och effektiv arbetsmiljö där medarbetare kontinuerligt kan växa och leverera på en hög nivå