Vikten av ett starkt employer brand

På dagens seminarium “Jakten på kompetens är global -” presenterade Katarina Önell och Kotomi Ogi från Kantar, data från World Employer Branding Day som ägde rum under oktober i Portugal 2022. Varumärket är så viktigt för ett företag idag att det inte längre enbart kan ägas av Marknad. Det bör samägas även med HR och […]