6 tips för att stärka ert employer brand och locka rätt kompetens

På en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är det viktigare än någonsin att lyfta fram vad ni som arbetsgivare har att erbjuda och påvisa vad som skiljer er från mängden. 

Genom att stärka ert employer brand (arbetsgivarvarumärke) behåller ni inte bara era bästa medarbetare som ni har idag, ni attraherar dessutom morgondagens ambassadörer. Ett starkt och tydligt employer brand kan öka antalet matchande kandidater som söker till ert företag samtidigt som det ökar chansen att de anställda stannar på lång sikt.


  1. Fokusera på företagskulturen: En stark företagskultur är en viktig faktor för att attrahera och behålla talanger. Se till att kommunicera er kultur på ett tydligt och autentiskt sätt, så att kandidater kan se om de passar in hos er.


  2. Kommunicera era värderingar: Tydliga värderingar kan göra att kandidater känner en stark koppling till er som arbetsgivare. Var öppna med era värderingar och visa hur ni omsätter dem i praktiken.


  3. Ge utrymme för personlig utveckling: Många kandidater söker inte bara ett jobb, utan också möjligheter till personlig utveckling. Se till att kommunicera vilka möjligheter ni erbjuder för utbildning och karriärutveckling.

  4. Var närvarande på sociala medier: Sociala medier är viktiga kanaler för att bygga ert employer brand och nå ut till kandidater. Var närvarande i relevanta kanaler, dela relevant innehåll som visar upp er som en attraktiv arbetsgivare och engagera er i relevanta frågor och diskussioner.


  5. Satsa på mångfald: Fler olika perspektiv i verksamheten stärker affären och är en viktig faktor för att attrahera en bredare talangpool. Var tydliga med era satsningar på mångfald och visa upp hur ni arbetar för att skapa en inkluderande arbetsplats.


  6. Använd era anställda som ambassadörer: Era anställda är era bästa ambassadörer och kan hjälpa er att bygga ert employer brand. Uppmuntra era anställda att dela sina positiva erfarenheter av att jobba hos er på sociala medier eller på karriärsidor.


Kom ihåg att det är en kontinuerlig process, och att ni behöver arbeta tydligt och konsekvent med ert employer brand över tid för att se resultat. 

Vill du ha hjälp att hitta och rekrytera de bästa talangerna? Kontakta oss! Våra erfarna rekryterare hjälper er gärna att hitta rätt person för er organisation.

 

 

 

 

 

Dela:

Fler inlägg

5 tips när ni hyr in en konsult

Att hyra in en konsult kan vara ett effektivt sätt att täcka kompetensbehovet utan att göra en fast rekrytering. Men hur säkerställer ni att konsultlösningen uppfyller era förväntningar? Ta del av våra tips!

Vikten av ett starkt employer brand

På dagens seminarium ”Jakten på kompetens är global -” presenterade Katarina Önell och Kotomi Ogi från Kantar, data från World Employer Branding Day som ägde