Bygg en positiv arbetskultur genom att främja gott medarbetarskap

Medarbetarskap är en viktig aspekt av arbetslivet som inte enbart ligger på chefens axlar. Det är något som varje individ på arbetsplatsen behöver utveckla och förbättra kontinuerligt. För att vara en framgångsrik medarbetare krävs engagemang, proaktivitet och flexibilitet i arbetet. Det innebär också att vara öppen för förändringar, utmaningar och ständigt lärande. För att utveckla […]

Hållbar rekrytering

Är du inte fossilfri och hållbar får du inte rekrytera! Det är ett nytt angreppsätt på flera universitet i Storbritannien som utökat sina restriktioner för att delta på universitetens arbetsmarknadsdagar som sedan tidigare gällt vissa sektorer som tobak, pornografi och spelföretag till att nu även gälla bolag som inte är fossil fria. För att rättfärdiga […]