6 tips för en lyckad rekrytering

Att genomföra en framgångsrik rekrytering är viktig för företagets framgång och tillväxt. Konsten att hitta och attrahera rätt kandidater kräver investering av tid, resurser och engagemang. Dock är det en investering som kan leda till att du hittar de mest lämpade kandidaterna som kommer att bidra till din organisation på lång sikt. Här delar vi några råd för att lyckas med din rekrytering

Bygg en positiv arbetskultur genom att främja gott medarbetarskap

Medarbetarskap är en viktig aspekt av arbetslivet som inte enbart ligger på chefens axlar. Det är något som varje individ på arbetsplatsen behöver utveckla och förbättra kontinuerligt. För att vara en framgångsrik medarbetare krävs engagemang, proaktivitet och flexibilitet i arbetet. Det innebär också att vara öppen för förändringar, utmaningar och ständigt lärande. För att utveckla […]

Måndagslycka

Varmt välkommen till vår blogg och en ny måndag då vi kan skapa #Måndagslycka! Vad betyder måndagslycka? För oss är det rätt person på rätt plats. Att vakna var morgon och vara glad och inspirerad när man går till jobbet. Att vara på sitt arbete och tillföra mer än det absolut nödvändiga. Att vara på […]